niedziela, 1 marca 2009

FOTOGRAFIA I... KWESTA

26 lutego 2009 roku, jak zwykle w czwartek, w siedzibie Towarzystwa odbyło się zebranie Zarządu TMZR. Zebranie uświetniła wystawa fotografii pana Bolesława Stachowa i prezentacja TMZR, Koła w Kuźni Raciborskiej.

"ZIEMIA RACIBORSKA" czyli "POWRÓT DO ESTETYKI", tak artysta zatytułował wystawę swoich wybranych fotografii zorganizowaną w siedzibie TMZR.
Jak sam mówi, przez wiele lat zajmował się fotografią konceptualną czyli taką gdzie estetyka i tematyka jest poza zakresem zainteresowania, a naczelną sprawą dla niej jest problem lub idea. Ich notacje obrazowe w formie projektu oraz reakcje odbiorców. Z tego okresu twórczości artysty pochodzą wystawy: "Procesy i struktury", "Obrazy i słowa", "Miejsce urodzenia" i "Pamiętnik fotografika".
Wystawą "Ziemia Raciborska" czyli "Powrót do estetyki" autor wraca do swoich fascynacji wartościami estetycznymi, takimi jak forma, treść, barwa,światło,punkt widzenia. Racibórz i okolice są wspaniałym tworzywem do tych fascynacji, stanowiąc wyzwanie, któremu artysta nie może się oprzeć.
Fotografia od 165 lat błąka się między kreacją a dokumentacją, między malarstwem, teatrem, filmem a rzeczywistością, dążąc do oryginalności lub
stylizacji swych wypowiedzi z innych dyscyplin.
Na prezentowanej wystawie oglądamy
stylizację malarską w fotografii.


BOLESŁAW STACHOW urodził się 10.10.1940 roku w Grzymałowie na Podolu. Od 46 lat mieszka i pracuje w Raciborzu.
Posted by Picasa
Od 1974 roku należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest autorem oryginalnej teorii fotografii jako języka rzeczywistości, języka przedmiotów, zjawisk i pojęć. Jego prace inicjowały ogólnopolskie sympozja fotograficzne: "Problem języka w fotografii" oraz "Obraz i słowo" W pracy twórczej najwięcej uwagi poświęcił swoim wystawom indywidualnym. W każdej z nich prezentował ważne dla siebie i sztuki problemy. Swoimi pracami starał się przyczynić do ich wyjaśnienia.

W 1985 roku M.M. AUEROWIE umieścili sylwetkę Bolesława Stachowa w "Międzynarodowej encyklopedii fotografów" wydanej w Genewie. W 1999 roku znajduje swoje miejsce w "Antologii fotografii polskiej" J.Lewczyńskiego, a 2000 roku Paweł Pierściński umieścił artystę w almanachu "Mistrzowie polskiego pejzażu".

W latach latach 1994 i 1998 ukazują się jego autorskie albumy fotograficzne pt. "Racibórz".
W 2001 roku wychodzi album fotograficzny "Ziemia Raciborska", a w 2004 roku album fotograficzno-poetycki "Poeta ziemi naszej.
Idąc z duchem czasów artysta nie pozostał obojętny na nowe technologie w swojej dziedzinie. Od 2002 roku wykorzystuje fotografię cyfrową przygotowując w tej konwencji prace do wystawy "Wspomnienia z pobytu na Ziemi". Pracuje również nad książką z teorii fotografii pt."Mówić obrazami".

Nawet z tak skrótowego przedstawienia dorobku artystycznego pana Bolesława Stachowa można zorientować się w rozmachu i ogromie dokonań artystycznych twórcy. Trzeba dużego talentu i wielkiej znajomości tajników warsztatu a także pracowitości, żeby w parze ilością prac szedł wysoki poziom artystyczny, świeżość spojrzenia, oryginalność techniki i tematu oraz stałe poszukiwania artystyczne. Prace artysty posiadają wysoką rangę artystyczna i estetyczną.
W imieniu członków TMZR dziękuję artyście za udostępnienie prac umożliwiających zorganizowanie wystawy. Gratuluję dotychczasowych sukcesów i osiągnięć artystycznych. Życzę dużo sił i zdrowia by dalej realizować swe zamierzenia, plany twórcze i życiowe.

TMZR koło w Kuźni Raciborskiej.
W drugiej części zebrania członkowie TMZR koło w Kuźni Raciborskiej zaprezentowali swoje dokonania w zakresie renowacji zabytkowych grobów za fundusze uzyskane z kwesty na cmentarzu w Kuźni Raciborskiej 31.10. i 1.11. w latach 2006, 2007, 2008.

0 komentarze: